آزمون ها

آزمون ریاضی(جبر)_نوبت دوم_سال تحصیلی 98-97
آزمون ریاضی(جبر)-نوبت دوم-سال تحصیلی 98-97 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید هاشمی نژاد یک-مشهد دانلود سوالات ریاضی ( جبر ...مشاهده ی مطلب 
آزمون زیست نوبت اول 98-97
دبیرستان شهید هاشمی نژاد1-دوره اول سوالات علوم(زیست) نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دانلود سوالات علوم(زیست) هفتم-نوبت اول-سال تحصیلی 98-97 ...مشاهده ی مطلب 
آزمون شیمی-نوبت اول 98-97
دبیرستان شهید هاشمی نژاد1-دوره اول سوالات شیمی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دانلود سوالات شیمی هفتم-نوبت اول-سال تحصیلی 98-97 دانلود ...مشاهده ی مطلب 
آزمون مطالعات اجتماعی-نوبت اول 98-97
دبیرستان شهید هاشمی نژاد1-دوره اول سوالات مطالعات اجتماعی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دانلود سوالات مطالعات اجتماعی هفتم-نوبت اول-سال تحصیلی 98-97 ...مشاهده ی مطلب 
آزمون فیزیک نوبت اول-98-97-دبیرستان شهید هاشمی نژاد یک - دوره اول
دبیرستان شهید هاشمی نژاد1-دوره اول سوالات فیزیک نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دانلود سوالات فیزیک هفتم-نوبت اول-سال تحصیلی 98-97 دانلود ...مشاهده ی مطلب 
آزمون زبان انگلیسی-نوبت اول-98-97
دبیرستان شهید هاشمی نژاد1-دوره اول سوالات زبان نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دانلود سوالات زبان انگلیسی هفتم-نوبت اول-سال تحصیلی 98-97 ...مشاهده ی مطلب 
آزمون عربی-نوبت اول 98-97
دبیرستان شهید هاشمی نژاد1-دوره اول سوالات عربی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دانلود سوالات عربی هفتم-نوبت اول-سال تحصیلی 98-97 دانلود ...مشاهده ی مطلب 
آزمون پیام های آسمان-نوبت اول
دبیرستان شهید هاشمی نژاد1-دوره اول سوالات پیام های آسمان نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دانلود سوالات پیام های آسمان هفتم-نوبت اول-سال تحصیلی 98-97 ...مشاهده ی مطلب 
آزمون ریاضی(هندسه) نوبت اول-سال تحصیلی 98-97
آزمون ریاضی(جبر) نوبت اول-سال تحصیلی 98-97 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید هاشمی نژاد یک-مشهد دانلود سوالات ریاضی ( ...مشاهده ی مطلب 
آزمون ریاضی(جبر) نوبت اول-سال تحصیلی 98-97
آزمون ریاضی(جبر) نوبت اول-سال تحصیلی 98-97 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید هاشمی نژاد یک-مشهد دانلود سوالات ریاضی ( ...مشاهده ی مطلب 
آزمون قرآن-نوبت اول-دی ماه 97
سوالات قرآن نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دبیرستان شهید هاشمی نژاد یک - دوره اول   دانلود سوالات قرآن هفتم ...مشاهده ی مطلب 
سوالات آزمون آمادگی دفاعی-نوبت اول-پایه نهم
سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم-نوبت اول -98-97 دبیرستان شهید هاشمی نژاد1-دوره اول   دانلود سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم-نوبت اول ...مشاهده ی مطلب 
سوالات آزمون ادبیات فارسی-نوبت اول
سوالات ادبیات فارسی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دبیرستان شهید هاشمی نژاد یک - دوره اول     دانلود سوالات ادبیات فارسی هفتم ...مشاهده ی مطلب